مقالات ISC:

۱- مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه، ۱۳۹۶; ۳۲(۱): ۸۵-۱۰۶٫

مشاهده و دانلود

۲- یک سیستم توصیه‎گر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشه‎بندی دوجهته به‎منظور افزایش کارایی پالایش‎گروهی، پردازش علائم و داده‌ها، ۱۳۹۷; ۱۵ (۲) :۱۱۹-۱۳۲.

مشاهده و دانلود

مقالات کنفرانسی:

۱- مطالعه و طبقه‎بندی روش‎های تحلیل و پیش‎بینی رویگردانی مشتری، دوازدهمین دوره کنفرانس بین‎المللی مهندسی صنایع (ICIE 2016)، بهمن ۱۳۹۴، تهران.

مشاهده و دانلود

۲- یک روش جدید انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان- بیست و دومین دوره کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ۱۳۹۵، تهران.

مشاهده و دانلود