ما از استوری پوینت ها به جای نفر-ساعت و دیگر واحدهای مبتنی بر زمان استفاده می کنیم. بیایید ببینیم چگونه کار می کند؟

 

تعریف مرجع

ما یک داستان کاربری ساده و کوچک را که همه آن را متوجه می شوند، به عنوان مرجع انتخاب می کنیم. این می تواند تعریف ۱ استوری پوینت در پروژه ما باشد.

 

برآورد/ تخمین

سپس، هر زمان که بخواهیم چیزی را تخمین بزنیم، آن چیز را با مرجع مقایسه خواهیم کرد. اگر بر این باوریم که آن دو برابر کار مرجع، زمان می برد، آن را ۲Sp (دو استوری پوینت) در نظر می گیریم؛ حال اگر اعتقاد داریم که نیمی از تلاش را برای انجامش نیاز داریم، ۰٫۵Sp خواهد بود و…

می دانم که به چه چیزی فکر می کنید؛ این واقعیت که استوری پوینت ها به زمان قابل تبدیل هستند. بله درست است. ما این کار را با استفاده از “سرعت” انجام می دهیم. می توانید حدس بزنید که آن چیست؟

 

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از http://fa.ali-baghaei.ir/