در پست قبل در مورد سیستم های پیش بینانه صحبت کردیم. هنگامی که نمی توان از سیستم پیش‎بینی استفاده کرد، توسعه انطباقی یک جایگزین عالی است. سیستم های انطباقی معمولا چابک “Agile” نامیده می‎شوند. این سیستم زمانی استفاده می‎شود که ما نتیجه را در ذهن داشته باشیم، اما نمی توانیم مطمئن باشیم که کدام محصول می تواند آن را ایجاد کند؛ بنابراین انجام “پیش بینی” امکان پذیر نیست.

بیشتر بخوانید …