برخی از سیستم های چابک، نقش مدیر پروژه را دارند اما ما در اسکرام این نقش را نداریم؛ حتی نقشی نداریم که واقعاً شبیه به مدیر پروژه باشد.

اسکرام مستر فقط مسئول بخشهایی از فعالیتهای مدیریت پروژه است (مثلا مدیریت فرآیند و حل مشکلات) و همچنین مالک محصول نیز مسئولیت های دیگری از آن را بر عهده دارد (به عنوان نمونه اولویت بندی و تعیین دامنه). حتی تیم توسعه نیز مسئول برخی از فعالیت های مدیریت پروژه می باشد (به عنوان مثال تخمین).

بیشتر بخوانید …