اسکرام یک چارچوب چابک (Agile) است؛ معروف ترین آن. حدود ۷۰٪ از شرکت های چابک یا از اسکرام استفاده می کنند یا از ترکیبی از آن با سایر سیستم های چابک مانند XP (برنامه نویسی اکستریم) بهره می برند.

نکته مهمی که وجود دارد این است که بدانید اسکرام و  Agile یکسان نیستند. Agile یک مفهوم است که بسیاری از چارچوب ها و روش ها برایش ایجاد شده است و اسکرام یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، اسکرام راهی برای تمرین چابکی در زندگی واقعی است.

بیشتر بخوانید …